Blog: Druk, druk, druk… financieel management in het onderwijs

De onderwijsmanager staat onder druk. Naast de inspanningen om het onderwijsproces te laten functioneren en daarin succesvol te zijn is er een overlading van activiteiten die er allemaal op gericht lijken te zijn om de manager van zijn of haar hoofdtaak af te houden. Hoofdtaak: Goed Onderwijs!

Een van die bijzaken die regelmatig de dagtaak vullen is het financieel management. Want wat je ook doet, het moet wel binnen budget. Budget dat vaak van bovenaf is opgelegd en te krap lijkt om alle dingen die noodzakelijk zijn voor Goed Onderwijs te kunnen doen. Aan het eind van de budgettaire ruimte is er nog zoveel onderwijs te geven. En de medewerkers binnen de organisatie die de onderwijsmanager ondersteunen bij het financieel beheer zijn in de regel drukker met het verwerken van allerlei mutaties en overzichten dan het inzicht geven en het verstrekken van die informatie die de manager nodig heeft om in control te komen.

In control komen

Want daar heeft de onderwijsmanager behoefte aan: in control komen. Het beheersen van de onderwijsprocessen op een zodanige wijze dat het personeel op een effectieve wijze wordt ingezet, om kwalitatief goed onderwijs te geven zodat studenten/leerlingen worden gestimuleerd om te leren en hun onderwijsdoelen te halen. Daar hoort uiteraard de financiële ruimte bij en die moet zo optimaal mogelijk worden gebruikt om het onderwijs volledige expansie te geven.

Kennis over de oorzaken van goed onderwijs, de manier waarop die wordt vormgegeven en de ken- en stuurgetallen die dit goed monitoren. Van daaruit de samenstelling van budgetten en het optimaal gebruik van middelen. Zo min mogelijk overtollige ballast die uiteindelijk alleen maar van het doel afhoudt.

Bedrijfskundige inzichten

Dus als u wilt leren hoe dit kan worden toegepast, zodat u een goede gesprekspartner wordt van de financiële afdeling. Als u nieuwe bedrijfskundige inzichten wilt toepassen in uw eigen onderwijsorganisatie, op een effectieve manier wilt leren budgetteren. Als u financiële documenten wilt doorgronden en op tijd de juiste beslissingen wilt kunnen nemen op basis van de juiste analyse zodat u werkelijk in control komt.

Waardecreatie in het onderwijs

Neem dan even de tijd. Even weg van de druk van alledag. Even alle aandacht voor de Waarde creatie in het onderwijs. En hoe u die waarde creatie kunt managen. Twee dagen van contemplatie over geld, het juiste gebruik en hoe u outputgericht de budgetten kunt maken die uw onderwijsproces duurzaam veranderen.