Blog: Onderwijs en Agility

Tegenwoordig is het vaak op de radio te horen, reclameboodschappen over Agility. Uit een woordenboek kun je leren dat dit wendbaarheid betekent. Wendbaarheid, flexibiliteit, snel in staat om op veranderingen te reageren. Charles Darwin zei ooit dat niet de sterkste of meest intelligente soort overleeft maar de soort die in staat is om zich aan te passen aan veranderingen. Dat moet dan ook voor onderwijs gelden. De school die het best in staat is om op veranderingen in te springen of te reageren heeft de grootste kans om te overleven. Is jouw organisatie Agile en zo niet hoe wordt jouw school dat dan? Laten we eerst kijken naar de financiën om daarop een antwoord te vinden.  “Blog: Onderwijs en Agility” verder lezen

Blog bij Rabobank: Zet uw business model in de steigers!

Een aardig blogje in 2015 op de Rabobank-site:

https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/dienstverlening/hinrich-slobbe-29012015/?redirect=z-cijfers-en-trends-zakelijke-dienstverlening-hinrich-slobbe-29012015&intcamp=be-cijfers-en-trends&inttype=link-zet.uw.business.in.de.steigers&intsource=bedrijven.cijfers-en-trends.zakelijke-dienstverlening