Blog: Lean Education

 

Tijdens mijn laatste les moest ik een vragenlijst invullen waarbij ik mij afvroeg wat het management met de antwoorden ging doen. Toen ik daarnaar informeerde bleek dat de lijst werd opgestuurd naar een overheidsinstantie en dat niemand binnen de organisatie een idee had welke doelen met deze gegevens werden nagestreefd. In het bedrijfsleven wordt zoiets verspilling genoemd. En dat kost geld. Om dat verlies te voorkomen wordt Lean Management toegepast.

Lean Management, ofwel Slank Management, is bedoeld om verspilling te voorkomen. Een vorm van management die vooral in productieomgevingen wordt toegepast en waar bedrijven als Ford, Toyota maar ook Philips en AKZO zeer efficiënt door geworden zijn. Ook in het onderwijs wordt deze managementmethode langzaamaan ingevoerd: Lean Education!

Lean Education is een filosofie die erop gericht is om Maximale Waarde voor de Leerling te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Slank Onderwijs waardoor kosten omlaag gaan en het onderwijsresultaat maximaal wordt. Drie soorten verspilling worden daarbij onderkend:

  1. Muda: verspilling door activiteiten die geen waarde aan het onderwijs toevoegen. Onnodige handelingen, lijstjes, bureaucratie, lessen met slechte kwaliteit, fouten die daarna weer moeten worden hersteld, wachttijden door slechte planning en ongebruikt talent.
  2. Mura: verspilling door grote tempoverschillen. Hierdoor ontstaat het effect van Hollen en Stilstaan. Weken dat een overload aan activiteiten worden afgewisseld met weken dat de verveling toeslaat. Hierdoor wordt niet de optimale kwaliteit van onderwijs bereikt en voelen medewerkers wel een overbelasting.
  3. Muri: verspilling door constante overbelasting waardoor ziekte ontstaat, burnout en verspilling van competenties.

Al deze vormen van verspilling zorgen voor Vet op de Verkeerde Plek en dat leidt tot inefficiënt onderwijs. Hoe je hiervan afkomt? Een tipje van de sluier: Zorg voor Flow(voortdurende stroom in het onderwijsproces), Poka Yoke (voorkomen van domme fouten in het productieproces) en Value Based Management (alle activiteiten leiden tot toegevoegde waarde of worden afgeschaft). Ik ga graag met u in discussie hoe uw onderwijsinstelling slank wordt!