Blog: Geld en Onderwijs: wat een combinatie!

In een land waar voor gezondheidszorg drie keer zoveel wordt uitgegeven als voor onderwijs is het verbazend hoe vaak het bij discussies in het onderwijs over geld gaat. De onderwijsbegroting, de hoogte, of beter gezegd de laagte van het salaris van leerkrachten, het extra geld wat beschikbaar moet komen voor het onderwijs, de kosten voor studenten die stijgen. Prominente onderwerpen in de krant als het schooljaar nog maar koud begonnen is.

Ik vind al die aandacht voor geld in het onderwijs begrijpelijk maar weinig inspirerend. Alsof al dat extra geld het onderwijs zoveel beter maakt. Van mij mag een docent meer verdienen maar denk niet dat de lessen daar zoveel beter van worden. Mensen met talent voor educatie komen echt niet uit andere bedrijfstakken toegestroomd omdat de salarissen met 3% gestegen zijn. En een paar tientjes extra in de maand maken echt geen verschil in de competenties van meesters en juffen. Gestegen kosten voor studeren hebben weinig correlatie met de kwaliteit van de studie.

Het zal over euro’s gaan
Toch zal het in Den Haag bij de formatie van het nieuwe kabinet, de nieuwe plannen voor het land en dus ook voor het onderwijs, vooral over de euro’s gaan. Verwacht geen vergezichten over toponderwijs, enthousiasmerend doceren of succesvolle ontwikkeling van kinderen en studenten. Of maatregelen tegen falende scholen, overtollige overhead of schrapende bestuurders.
Als al het geld dat in onderwijs gestopt wordt alleen gebruikt zou worden voor kwalitatief goed onderwijs en onderzoek, ontdaan van alle overbodige bureaucratie en schrijnende verspilling, dan was er geen discussie over geld meer nodig. Begin eerst met het formuleren wat de doelen zijn van waardevol onderwijs, geef daarna de goed opgeleide docenten de vrijheid om hun vakkennis en kunde te delen met hun leerlingen en studenten. Motiveer en coach het team om een goed resultaat te bereiken. Want gemotiveerde leraren zullen een beter onderwijsresultaat neerzetten dan de meester die zijn vakmanschap langzaamaan heeft zien wegzakken in een moeras van overbodige regeltjes en bemoeizucht. Daar verandert een salarisverhoging van zelfs 10% helemaal niets aan.