Consultancy

Naast trainingen ben ik ook beschikbaar voor consultancy op het gebied van management-control, waardebepaling bij fusies en overnames, kredietwaardigheidsonderzoek, HR-analytics, Soft controls en CANVAS business modelling. Deze adviestrajecten voer ik zowel binnen profit-organisaties als public en not-for-profit organisaties uit. Hier ziet u een aantal voorbeelden uit recente adviespraktijk:

Project Transparantie in kosten bij Groothandelaar A:
Ondernemer in de groothandel kampt met magere marges. Eerst samen met de belangrijkste stakeholders een marge-analyse gemaakt. De belangrijkste kosten per product/klantcombinatie geïdentificeerd. Hierbij blijkt dat bepaalde kosten vooral veroorzaakt worden door bestelgedrag van klanten die daarvoor niet worden doorbelast. Door het kostengedrag in de prijs mee te gaan nemen is de marge verdrievoudigd en het rendement van de ondernemer is inmiddels meer dan voldoende.

Project Lean management bij Scheepsbouwer B:
Rendement bij scheepsbouwer is te laag (minder dan 3% op het geïnvesteerd vermogen en zelfs om de drie/vier jaar een negatieve uitschieter. Bij analyse blijkt de voorcalculatie op projecten rendabel maar bij uitvoering vallen voortdurend tegenvallers te melden. Vooral het aantal directe uren komt bij nacalculatie steeds te hoog uit. Belangrijke oorzaak is het logistieke proces waarbij veel tijd verloren gaat met het intern transport tussen magazijn en de project-werkplek. Tevens zorgen administratieve procedures voor vertraging. Door het goed plannen en positioneren van het te gebruiken materiaal (container op de werkplek) loopt de productiviteit van de medewerkers met 15% op en worden de gewenste rendementen wel gehaald.

Informatiemanagement bij Onderwijsorganisatie C:
Aanzet gegeven voor de Predictive Analytics in de managementinformatie van de organisatie. Tot nu toe wordt vooral op financiële resultaten “gestuurd” en met beschrijvende analyses worden afwijkingen geduid en soms verklaard. Nu is gezocht naar verbanden tussen klantgedrag, competenties van medewerkers en de processen om de voorspellende variabelen te ontdekken die tot financiële consequenties leiden. 

Waardebepaling van een Overnamekandidaat bij Zakelijke Dienstverlener D:
Als begeleider van het verkopende management heb ik de waarde van het bedrijf bepaald via drie beproefde technieken. In de discussies met de kopende partij heeft deze waardebepaling een doorslaggevende rol gespeeld bij het vaststellen van de uiteindelijke verkoopprijs.

Invoering Balanced Scorecard bij Scholengemeenschap E:
De school heeft behoefte aan proactieve sturing op de werkelijke waarde van de school: de kwaliteit van het onderwijs door gepassioneerde docenten en de onderwijsondersteunende staf. Samen de kritieke succesfactoren bepaald en daarbij de juiste ken- en stuurgetallen geformuleerd. Organisatie is nu “in control” en heeft een goede verbinding gelegd tussen strategische keuzes en dagelijkse operationele processen. 

Kostprijsanalyse terminalbewegingen bij Containeroverslagbedrijf F:
In verband met het overslagtarief op een Multi-usersterminal is een analyse gedaan naar de kostprijs van stack-handelingen door straddle carriers. Uit de analyse komt naar voren dat het “uitgraven” van containers om deze aan de land- of waterzijde aan te bieden veel tijd kost. Om 1 container te kunnen oppakken moeten soms wel 3 containers op een andere plaats worden gezet. Belangrijkste oorzaak is de verblijftijd op de terminal waarbij sommige containers wel een maand in de weg staan. Door contracten met klanten aan te passen en de doorstroom op de terminal te vergroten zijn de stack-handelingen op de terminal met meer dan 40% verlaagd en de efficiency en effectiviteit vergelijkbaar verbeterd.

Schadeberekening bij letselschade van een directeur van Schoonmaakbedrijf G: 
Als gevolg van een auto-ongeluk meldt een letselschadeadvocaat namens zijn cliënt een verlies aan arbeidsinkomen van ruim drie keer modaal per jaar bij een verzekeraar. Bij contra-expertise blijkt de ondernemer in de periode voorafgaande aan het ongeval een financiële huishouding te voeren waarbij de kans op continuïteit als zeer twijfelachtig kan worden beschouwd. Financiële Analyse bewijst dat de schade als gevolg van het ongeval veel kleiner is en met die kennis wordt een rechtvaardige schade-uitkering geregeld.

Reorganisatie Credit-managementafdeling Bloemenexporteur H:
Bij de exporteur zijn klantgroepen uit 6 verschillende taalgebieden. De accountmanagers zijn tot nu toe alleen omzetverantwoordelijk geweest en bij sommige landen zijn de achterstallige betalingen opgelopen tot onaanvaardbare hoogte. Dit komt ook door een reactieve opzet van de debiteurenbewaking. Grootste verandering: commercie wordt cashverantwoordelijk en de credit-managementafdeling gaat proactief bewaken via credit control en effectieve rapportage naar commercie waarbij de accountmanagers de belangrijkste schakel in het incassotraject zijn.